• تمدید لایسنس

    در این صفحه شما می توانید لایسنس(های) محصول خود را تمدید و یا حتی محصولی با امکانات بیشتر خریداری کنید.لطفا توجه داشته باشید که تنها کاربران با لایسنس معتبر می توانند لایسنس خود را تمدید و از تخفیفات تمدید و ارتقا بهره مند شوند.اگر شما یک کاربر نسخه آزمایشی هستید، لطفا به صفحه بعدی نسخه آزمایشی بروید.

    لطفا برای تمدید یا ارتقا لایسنس، اطلاعات لایسنس خود را در زیر وارد کنید و روی دکمه تایید اعتبار کلیک کنید.اطلاعات لایسنس به معنی کد فعالسازی نیست.این اطلاعات شناسه منحصر به فرد محصول شماست.تصاویر زیر برای قرار دادن اطلاعات لایسنس محصولتان به شما کمک خواهد کرد.لطفا برای جلوگیری از اشتباهات، اطلاعات را با دقت وارد فرمائید.

لایسنس خود را وارد کنید:
1.

نرم افزار خود را با کلیک بر روی آیکون کسپرسکی (k) باز کنید، آیکون کسپرسکی بر روی نوار ابزار و در کنار ساعت قرار دارد.

2.

بر روی گزینه لایسنس کلیک کنید تا وارد صفحه مدیریت لایسنس شوید.


3.

سپس از صفحه مدیریت لایسنس، شماره لایسنس خود را برداشته و به صورت دستی در بالا و در قسمت لایسنس قبلی وارد کنید.اطلاعات لایسنس شما در همان قسمت محصولتان در قالب XXXX-XXXXXX-XXXXXXXX نمایش داده می شود.


1.

نرم افزار خود را با کلیک بر روی آیکون کسپرسکی (k) باز کنید، آیکون کسپرسکی بر روی نوار ابزار و در کنار ساعت قرار دارد.

2.

بر روی گزینه لایسنس کلیک کنید تا وارد صفحه مدیریت لایسنس شوید.


3.

سپس از صفحه مدیریت لایسنس، شماره لایسنس خود را برداشته و به صورت دستی در بالا و در قسمت لایسنس قبلی وارد کنید.اطلاعات لایسنس شما در همان قسمت محصولتان در قالب XXXX-XXXXXX-XXXXXXXX نمایش داده می شود.


1.

Open your Kaspersky PURE application. You can do so by clicking on the 'K' icon in the bottom right-hand corner of your creen in the system tray near the clock.

2.

Click on License, which can be found along the bottom of the window within the main window of the application. A new License Manager window will then appear.


3.

Your License information will be displayed in the format XXXX-XXXXXX-XXXXXXXX.


1.

Open your Kaspersky Lab application. You can do so by clicking on the 'K' icon in the bottom right-hand corner of your creen in the system tray near the clock.

2.

Click on License, which can be found along the bottom of the window within the main window of the application. A new License Manager window will then appear.


3.

Your License information will be displayed in the format XXXX-XXXXXX-XXXXXXXX.


1.

Open your Kaspersky Lab application. You can do so by clicking on the 'K' icon in the bottom right-hand corner of your creen in the system tray near the clock.

2.

Click on License, which can be found along the bottom of the window within the main window of the application. A new License Manager window will then appear.


3.

Your License information will be displayed in the format XXXX-XXXXXX-XXXXXXXX.


Windows Mobile

Open your Kaspersky Lab application. Select Menu, then Additional and then About license. Your License information will appear in the format XXXX-XXXXXX-XXXXXXXX.


Symbian

Open your Kaspersky Lab application. Select OK on the Status screen, then Options -> Open Window -> Additional -> License, then open the About License sub-menu. Your License information will appear in the format XXXX-XXXXXX-XXXXXXXX.


Android

Open your Kaspersky Lab application. Select Menu, then Additional and then About license. Your License information will appear in the format XXXX-XXXXXX-XXXXXXXX.


Blackberry

Open your Kaspersky Lab application. Select Menu, then Additional and then About license. Your License information will appear in the format XXXX-XXXXXX-XXXXXXXX.